Festninger i Gøteborg – lærerike utflukter

Bohus festning

Bohus festning er en over 700 år gammel festningsruin som har blitt beleiret 14 ganger. Den ble påbegynt av den norske kongen Håkon V Magnusson for å overvinne den svenske festningen like ved, og ble et av Nordens sterkeste festningsverk. Etter 1700-tallet ble festningen brukt som fengsel. Stedets mest kjente gjest er Thomas Leopold.

Thomas Leopold

På 1700-tallet kom radikalpietismen til Sverige. Myndighetene slo ned på denne vekkelsesbevegelsen, og hev ofte dens tilhengere i festningenes mørke, kalde og fuktige celler – datidens fengsler. Pietisten og predikanten Thomas Leopold var en av de som fikk smake myndighetenes vrede. Han tilbrakte til sammen 32 år i Bohus festning og 43 år i fangenskap totalt. Han døde på stedet, 77 år gammel.


Bohus festning. Foto: Göran Höglund (Kartläsarn) @ Flickr.

Man kan fortsatt besøke Thomas Leopolds celle på Bohus festning, som ligger rundt 20 minutter fra Gøteborg sentrum. Med bil kjører man mot Kungälv og følger de brune skiltene merket Bohus fästning. Med buss går man av på holdeplassen Eriksdal.

Carlstens fästning

Carlstens fästning ble påbegynt etter 1658 for å forsvare Marstrand etter befaling fra svenskekongen Carl X Gustav, som ga festningen sitt navn. Fangearbeidet med å bære stein som foregikk her var så hardt og dødelig at det fikk navnet Marstrandsarbete, og ble sett på som Sveriges strengeste straff.

I dag arrangeres det konserter, historiske skuespill, guidede turer og mer i festningen. Marstrand ligger nordvest for Gøteborg. Det går busser fra Nils Ericsson-terminalen ved Gøteborg sentralstasjon (cirka en times tur).

Nya Älvsborgs fästning

Nya Älvsborg fästning er et av Gøteborgs mest populære utfluktsmål. Reiser med Strömma Skärgårdsbåtar inkluderer en dramatisert guiding av festningens historie. Det finnes en kafé, en håndverksbod og promenadeveier på øya.

Båtene til øya går 10.45, 12.00, 13.15 og 14.30 mellom 1. juli og 9. august, fra havneområdet Lilla Bommen.

Tips om innhold

Er det noe du savner på sidene våre? Har du gode tips?
Send oss en e-post her: